Digital Signage dla urzędu
Nowoczesne rozwiązania audiowizualne stosuje się. aby zwiększyć jakość komunikacji pomiędzy urzędnikami i obywatelami oraz by usprawnić pracę Urzędu. Systemy Digital Signage spełniają kilka ról:
–  informacyjną – przekazują bieżące informacje obywatelom korzystającym z usług Urzędu
– organizacyjną – system kolejkowania pozwala wygodnie zarządzać przepływem petentów, by skrócić czas ich oczekiwania i zoptymalizować pracę urzędników
– wizerunkową – poprawia to w jaki sposób obywatele postrzegają daną placówkę administracyjną, znacząco zwiększając prestiż Urzędu korzystającego z nowoczesnych rozwiązań audiowizualnych.

Komunikacja urząd - obywatel
Urzędy mają możliwość szybkiej i wygodnej prezentacji wszelkiego rodzaju ogłoszeń, przepisów i informacji, jakie powiązane są z pracą danej placówki czy gminy. Oprócz informacji ogólnych możliwa jest również prezentacja treści zmiennych – np. dostępnych w Urzędzie Pracy ogłoszeń o pracę z określonego regionu czy informacje o nadchodzących szkoleniach.
Zamiast porozwieszanych wszędzie ulotek i plakatów możliwe jest zorganizowanie przestrzeni informacyjnej w jednym miejscu. Właściwie umieszczony monitor potrafi przykuć uwagę petenta dostarczając mu kluczowych informacji. Zmniejsza to również koszty – ulotki trzeba ciągle drukować i wieszać co pochłania i pieniądze i czas.

Obsługa kolejki
W urzędzie zarządzanie przepływem ruchu petentów bywa bardzo uciążliwe. Rozwiązania Digital Signage pozwalają na optymalizację kolejkowania. Obywatelom przydzielany jest numer, który w odpowiednim momencie wyświetla się nad przydzielonym do jego sprawy okienkiem. Takie rozwiązanie jest czytelne i zrozumiałe dla wszystkich klientów. Pozwala również dokładnie wyliczyć liczbę spraw, które tego dnia obsłużył konkretny urzędnik.

Centralne zarządzanie
Administrator systemu ma dostęp do wszystkich urządzeń i monitorów w systemie i może z jednego miejsca obsługiwać wiele placówek i Urzędów. Może zmienić konkretną informację w jednej placówce lub przekrojowo dodać nowe ogłoszenie we wszystkich miejscach na raz.
System Digital Signage pozwala również na wygodne dotarcie z informacją poza mury Urzędu. Wszędzie gdzie zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie oraz dostęp do internetu możemy wyświetlać i zmieniać dogodne dla nas treści. Przykładowo nowe ogłoszenia o pracę mogą wyświetlać się nie tylko w Urzędzie Pracy, ale również w podległych mu MOPS-ach.

Źródło: AVC Polska

Zapisz się do Newslettera

Partnerzy