Firma badawcza Edison Research przeprowadziła w USA ogólnokrajową ankietę internetową, która objęła 1013 dorosłych Amerykanów. Celem badania była ocena postrzegania i zapamiętywania reklam DOOH  w miejscach, w których pracują, robią zakupy, jedzą i podróżują. Około dwie trzecie badanych (65%) twierdzi, że pamięta, że w ostatnim miesiącu w jednym z 20 wymienionych miejsc widzieli nośnik DOOH. Badanie wykazało, że najlepiej zapamiętywanle były ekrany w miejscach, w których mogą natychmiast wpływać na transakcje, takie jak stacje benzynowe, sklepy, centra handlowe i sklepy detaliczne. Prawie jedna czwarta badanych zapamiętała również ekran w kawiarni lub restauracji szybkiej obsługi, co świadczy o tym, jak szybko ten kanał staje się coraz bardziej powszechny, zwłaszcza przy rosnącej liczbie cyfrowych tablic menu instalowanych przez największe sieci.

Oczywiście samo zapamiętanie, że widziało się nośnik nie wystarcza. Dowodem na to, że DOOH działa jest fakt, że 46% badanych, którzy pamiętali zauważenie nośnika DOOH w ciągu ostatniego miesiąca zgadza się, że cyfrowe wyświetlacze wideo są dobrym sposobem na poznanie produktów i usług, a ponad jedna trzecia (35%) uważa te ekrany za angażujące. Przede wszystkim jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że jedna trzecia osób, które pamiętają wyświetlanie reklamy na cyfrowym wyświetlaczu w ciągu ostatniego miesiąca, twierdzi, że w wyniku tego poszukiwały więcej informacji o produkcie, a 29% twierdzi, że poleciło reklamowany produkt znajomemu lub członkowi rodziny.

Źródło: Edison Research

Zapisz się do Newslettera

Partnerzy