Firma Sony ogłosiła pełną zgodność z opracowanym przez szwajcarską firmę AGS AG rozwiązaniem PARALLEL ADS®. Umożliwia ono nadawcom programów sportowych równoległy przekaz różnych materiałów reklamowych w celu dostosowania ich do docelowych grup odbiorców na całym świecie. Rozwiązanie to jest oparte na technologii DYNAMIC CONTENT MULITPLICATION®, z której zalet będzie można skorzystać także podczas koncertów i innych wydarzeń na żywo. DCM® pozwala na równoczesne nadawanie z jednej kamery maksymalnie czterech sygnałów z różnymi reklamami z band (wyświetlaczy reklam) LED. Dla posiadaczy praw oznacza to możliwość uzyskania nowych źródeł dochodu poprzez dostosowanie reklam do różnych rynków. Poprawiają się również wrażenia odbiorców: wyświetlane reklamy lepiej pasują do profilu widza. Nowa technologia wpisuje się w ambicje Sony, by wychodzić naprzeciw potrzebom stacji telewizyjnych, mierzyć się z nowymi wyzwaniami stojącymi przed branżą i zwiększać efektywność działań. 

Nowatorskie technologie jako źródło nowych dochodów

Rozwiązanie PARALLEL ADS® pozwala wykorzystać wszystkie swoje możliwości tylko w połączeniu z kamerami Sony do transmisji na żywo, takimi jak HDC-5500. Jest  ona wyposażona w pierwszy na świecie 3-układowy przetwornik obrazu CMOS o natywnej rozdzielczości UHD, w którym zastosowano technologię globalnej migawki — mającą podstawowe znaczenie dla działania rozwiązania PARALLEL ADS®. Technologia ta pozwala stacjom telewizyjnym na automatyczny przekaz w czasie rzeczywistym różnych reklam na różne rynki. Przykładowo, ta sama banda reklamowa LED oglądana przez widzów w Japonii może reklamować produkty z rynku japońskiego, a we Francji — francuskiego. System umożliwia równoległą transmisję czterech niezależnych strumieni reklamowych. Wrażenia widzów przebywających na stadionie itp. nie zmieniają się, ponieważ dla nich dostrzegalny jest tylko strumień przeznaczony do wyświetlenia na miejscu.  

Działanie nowej technologii polega na odtwarzaniu w czasie rzeczywistym przez system band LED wszystkich strumieni. Do jej użycia nie jest potrzebny dodatkowy sprzęt — wystarczy wykonać synchronizację, dobierając odpowiednie ustawienia kamer i urządzeń w wozie transmisyjnym. Kiedy kamera zostanie zsynchronizowana z rozwiązaniem PARALLEL ADS®, do miksera wideo docierają różne strumienie. 

W przeciwieństwie do wirtualnej nakładki, generującej nową reklamę na późniejszym etapie przetwarzania, rozwiązanie PARALLEL ADS® umożliwia bezpośrednią emisję wielu strumieni rejestrowanych jedną kamerą. Ponieważ nie jest wymagana obróbka rejestrowanego obrazu, śledzenie i inne operacje, stacje telewizyjne mogą stworzyć sobie nowe źródła dochodu bez zatrudniania dodatkowych pracowników i przy zaledwie minimalnych zmianach w dotychczasowych metodach pracy. 

— Zawsze bardzo ściśle współpracujemy z naszymi klientami z rynku telewizyjnego, zarówno pragnącymi usprawnić swoją działalność, jak i dążącymi do zwiększenia zwrotu z inwestycji. DCM® wpisuje się w nasze ambicje i wizję, ponieważ zwiększa wartość obecnych procesów w branży telewizyjnej. Połączenie czołowych kamer systemowych Sony z rozwiązaniem PARALLEL ADS® najlepiej pokazuje, czym mogą zaowocować wspólne innowacje. Cieszymy się, że możemy zaprezentować tę najnowocześniejszą technologię stacjom telewizyjnym i producentom. Zyskają oni teraz pełniejszą kontrolę nad materiałami przekazywanymi widzom z całego świata, a także nowe potencjalne źródła przychodu — wyjaśnia Norbert Paquet, dyrektor ds. zarządzania produktami w Sony Professional Solutions Europe. 

Treści pod kontrolą twórcy i nadawcy

W przeciwieństwie do rozwiązań wirtualnych, wrażenia wizualne pozostają spójne bez względu na warunki atmosferyczne: deszcz, mgłę lub śnieg. Nie ma też potrzeby unieruchamiania kamer ani rezygnowania z przekazu obrazu do wyświetlenia w zwolnionym tempie w osobnym kanale. Nowa technologia idealnie spełni więc potrzeby stacji transmitujących dynamiczne wydarzenia sportowe lub muzyczne, podczas których wymagana jest swoboda przemieszczania kamer i zmieniania kątów ujęcia. 

— Jesteśmy niezmiernie dumni z pracy wykonanej przez ostatnie dwa lata przy tworzeniu rozwiązania PARALLEL ADS®. Otwiera ono przed posiadaczami praw bez porównania większe możliwości: pozwala równolegle współpracować z wieloma sponsorami i dostosowywać sponsorowane treści do konkretnego rynku, znacznie zwiększając ich wartość i skuteczność. Z kolei stacje telewizyjne korzystające z czołowych kamer Sony dysponują obecnie rozwiązaniem, które działa w czasie rzeczywistym i nie wymaga rezygnacji z najważniejszych funkcji, takich jak zwolnione tempo — mówi Karsten Schroeder, prezes AGS AG. 

Reprodukcję wielu strumieni poprzez system PARALLEL ADS® umożliwiają różne profesjonalne kamery 4K do transmisji na żywo, w tym HDC-3500 i HDC-P50. 

System PARALLEL ADS® został wykorzystany w czasie finałów ligi rugby TOP 14 w Paryżu. Będzie też używany na kolejnych imprezach sportowych.

Zapisz się do Newslettera

Partnerzy